Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

4/2

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. december 2020

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af ny daginstitution i området Buldervang

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

5.

 Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ekstra asfalt i 2021

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2021

7.

 Drøftelse af prioritering af trafiksikkerhedsindsatsen i 2021

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centret

9.

 Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse 2021

10.

 Orientering om gennemført vandløbsvedligeholdelse i 2020

11.

 Beslutning om at indgå i et samarbejde om eventuel fremtidig harmonisering af ordninger for husstandsnær indsamling af affald

12.

 Beslutning om at begrænse gennemkørende tung trafik på Kattrupvej og Hallebyorevej

13.

 Beslutning om tilskud til vandsamarbejde

Lukket punkt

14.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

15.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

16.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

17.

 Gensidig orientering

18.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. november 2020

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til uafsluttede kommunale udstykninger

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021

5.

 Drøftelse af prioritering af udvendig vedligeholdelse på de kommunale ejendomme i 2021

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af taget på Gørlev Skole

7.

 Beslutning om anlægsbevilling til LED-belysning i kommunale ejendomme

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til vejafvandning i 2021

10.

 Beslutning om indsats i forbindelse med "Ren natur og by"

11.

 Beslutning om kystbeskyttelse

12.

 Beslutning om vurdering af Boringsnære Beskyttelsesområde

13.

 Beslutning vedrørende ansøgning om ny dagligvarebutik på Kirkevangen 29, Gørlev

Lukket punkt

14.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

15.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

16.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

17.

 Gensidig orientering

18.

 Underskriftsark

    Til top