Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

19/5 12/5 6/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken

3.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

2.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgninger Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2021

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler

4.

 Orientering om tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen 2020

5.

 Beslutning af ny tidsplan for infrastrukturplan for Kalundborg by

6.

 Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen

7.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergianlæg i det åbne land

8.

 Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke

9.

 Beslutning om godkendelse af varmeprojektforslag for B3 - del af Tjørnens Kvarter

10.

 Beslutning om proces for gennemførsel af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

Lukket punkt

11.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

12.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 28. februar 2021

3.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældrerådet den 12. maj 2021

4.

 Orientering om Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

5.

 Drøftelse af naturpolitik - eksempler på mål og handlinger

6.

 Drøftelse om offentlige rørlagte vandløb - tilsyn og vedligeholdelse

7.

 Drøftelse om flexboligopgørelsen - 2. halvår 2020

8.

 Drøftelse af indsatser i vandområdeplanerne

9.

 Beslutning om sagsbehandling af ansøgte trætophytter ved Birkendegård

10.

 Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

11.

 Beslutning om trafiksikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregninge

12.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med renovering af Holbækvej - strækning 3

13.

 Beslutning om endelig godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2017-2027

14.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

15.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg 43, Kalundborg

Lukket punkt

16.

 Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

17.

 Gensidig orientering

18.

 Underskriftsark

    Til top