Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgninger Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. august 2021

3.

 Orientering om status på byggesagsområdet

4.

 Orientering om gebyr på jordflytninger

5.

 Orientering om revision af Spildevandsplanen

6.

 Forslag fra Enhedslisten - Oplysning om administrationen har deltaget i møder i forbindelse med etablering af en eventuel Kattegatbro

7.

 Beslutning af vision og mål samt overordnede principper for trafikstrukturen i tilknytning til det videre arbejde med Infrastrukturplan for Kalundborg by

8.

 Beslutning om det videre arbejde med lokalplan for Kordilgade mv.

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

10.

 Beslutning om byomdannelse af erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde, Møllegårdsvej 1-3, Høng

11.

 Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan nr. 578 for et boligområde på Herredstoften

12.

 Beslutning om at godkende varmeprojektforslag for boligområde, del af Hyldens kvarter

13.

 Beslutning om deltagelse i innovationspartnerskab med OMT og PensionDanmark

14.

 Beslutning om planlægning for større solcelleanlæg det åbne land - konkrete projekter

15.

 Beslutning om aflysning af deklaration vedr. udsigtskile - Bakkedraget 6, 4200 Slagelse

Lukket punkt

16.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

17.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

18.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

19.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

20.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

21.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

22.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

23.

 Gensidig orientering

24.

 Underskriftsark

    Til top