Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

9/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af handleplaner for Bevæg dig for livet visionsaftalen 2021-2026

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Sundhedsformidlere - Indgåelse af samarbejdsaftale

5.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

6.

 Fordeling af Sommerpakken 2021 - Social- og Ældreministeriet

7.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

    Til top