Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 2/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 26/8 18/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

1/6 12/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

23/3 4/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde vedrørende værdighed i ældreplejen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering om udviklingen i Integreret Pleje Nord

5.

 Forslag til kommissorium for det gode ældreliv

6.

 Orientering om Borgerhuset i Rørby

7.

 Fordeling af midler til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2016

8.

 Ansøgning til statslig pulje til forbedringer af plejeboliger til borgere med demens

9.

 Studietur for Ældre- og Sundhedsudvalget 2016

10.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

11.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Opfølgning på budget 2016 på ældre- og sundhedsområdet

4.

 Årsplan for Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Forberedelse af dialogmøde vedrørende værdighed i ældreplejen

7.

 Evaluering af Vandrefestival 2015

8.

 Orientering om den månedlige sundhedsrapport

9.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Embedslægetilsyn på kommunes plejecentre 2. halvår 2014

5.

 Årsrapport for embedslægetilsyn på kommunens plejecentre 2014

6.

 Tilsynsrapporternes fremadrettede behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Kommunalt tilsyn på Raklev Plejecenter april 2015

8.

 Kommunalt tilsyn på Bregninge Plejecenter marts 2015

9.

 Sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

10.

 Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

11.

 Orientering om høringsvar vedrørende revideret Forløbsprogram for Demens

12.

 Halvårlig statusrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

13.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Forslag til fordeling af Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse i 2016

15.

 Evaluering af "Drop In"

16.

 Invitation til Lolland Kommune vedrørende dialog om Kommunale Sundheds- og Akuthuse (Nakskov Sundhedscenter)

17.

 Mødetidspunkt for Ældre- og Sundhedsudvalget

18.

 Forslag til mødeplan 2016

19.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.07.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Kommunalt tilsyn på Odinscentret august 2015

4.

 Kommunalt tilsyn på Sejerø Ældrehjem juni 2015

5.

 Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"

6.

 Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016

7.

 Godkendelse af proceduren for fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2016

8.

 Sundhedsmessen/-dagen 2016

9.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015

10.

 Forberedelse af dialogmøde den 5. oktober 2015 mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

11.

 Orientering om midtvejsrapport fra Projekt det sammenhængende virke på Nakskov Sundhedscenter og Kalundborg Sundheds- og Akuthus samt Lægecenter

12.

 Orientering omkring retningslinjer for genoplivning i Kalundborg Kommune

13.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Meddelelser til efterretning

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Valg af formand

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025)

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.05.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Kvalitetsstandarder for rehabiliteringsforløb efter serviceloven

5.

 Langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens jf. hensigtserklæring nr. 6 budget 2015

6.

 Aktivitetstilbud til demensramte borgere med særlige behov 2016

7.

 Visitation til specialtandpleje

8.

 Årsrapport for embedslægetilsyn på kommunens plejecentre 2014

9.

 Embedslægetilsyn på Sejerø Ældrehjem november 2014

10.

 Kommunalt tilsyn på Nyvangsparken juni 2015

11.

 Kommunalt tilsyn på Enggården maj 2015

12.

 Fremadrettet samarbejdsmodel med de private leverandører vedrørende genoptræning efter sundhedsloven

13.

 Opfølgning på inspirationstur til Aalborg vedr. velfærdsteknologi

14.

 Oversigt over projekter på Ældre- og Sundhedsområdet

15.

 Initiativ til at mindske uligheden i sundhed

16.

 Forslag til handleplan og intensiveret indsats ift. rygning

17.

 Sundhedsmessen/-dagen 2016

18.

 Ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015 (træning i varmtvandsbassin)

19.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015

20.

 Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

21.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

22.

 Meddelelser til efterretning

23.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Socialministeriets pulje til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

4.

 Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til forebyggelse og sundhedsfremme

5.

 Oversigt over projekter på Ældre- og Sundhedsområdet

6.

 Opfølgning på Ældre- og Sundhedsudvalgets besøg på Center for Velfærdsteknologi og Fremtidens Plejehjem samt KL's Social- og Sundhedspolitisk forum

7.

 Indblik i sundhedsvæsnets resultater 2015

8.

 Værdighed i ældreplejen

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens jf. hensigtserklæring nr. 6 budget 2015

11.

 Aktivitetstilbud til demensramte borgere med særlige behov 2016

12.

 Kommunal tilsyn på Rørmosecentret april 2015

13.

 Kommunalt tilsyn på Bregninge Plejecenter marts 2015

14.

 Kommunalt tilsyn på Høng Ældrecenter maj 2015

15.

 Kommunalt tilsyn på Raklev Plejecenter april 2015

16.

 EUD-reformens indflydelse på Social- og sundhedsuddannelserne

17.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.03.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Kvalitetsstandarder for rehabiliteringsforløb efter serviceloven

4.

 Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

5.

 EUD-reformens indflydelse på Social- og sundhedsuddannelserne

6.

 Handleplan rygning

7.

 Ansøgning om støtte fra puljen "Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre"

8.

 Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Årsrapport vedrørende magtanvendelser 2014

3.

 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Utilsigtede hændelser i 2014

5.

 Årsrapport vedr. de kommunalt tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne.

6.

 Embedslægetilsyn på Enggården november 2014

7.

 Kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

8.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

9.

 Ældre- og Sundhedsudvalget besøg på Fremtidens Plejecenter Ålborg

10.

 Orientering om sundhedsøkonomisk overblik

11.

 Afslutning af projekt Ung & Rus

12.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

13.

 Punkter til næste møde(r)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Regnskab 2014 Ældre - og Sundhedsudvalget

3.

 Budgetopfølgning 2015 pr. 31.01.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Socialministeriets puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

5.

 Politiske fokusområder for Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Embedslægetilsyn på Høng Ældrecenter november 2014

7.

 Embedslægetilsyn på Odinscentret november 2014

8.

 Embedslægetilsyn på plejecentrene medio 2014

9.

 Årsrapport vedr. de kommunalt tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne.

10.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

11.

 Oversigt over relevant lovgivning, nationale og lokale politikker og strategier m.v.

12.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015

13.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015

14.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.12.2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

4.

 Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

5.

 Orientering om sociale aktiviteter på plejecentrene i 2015

6.

 Klippekort til ekstra hjemmehjælp

7.

 Samarbejde om tilsyn vedr. pleje og praktisk hjælp, hensigtserklæring nr. 26 budget 2015

8.

 Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

9.

 Fokus på Kerneopgaverne i ældreplejen

10.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget

11.

 Ældre- og Sundhedsudvalget besøg på Fremtidens Plejecenter Ålborg

12.

 Opfølgning på temadagen november 2014

13.

 Handicaprådets årsberetning 2014

14.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

15.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

3.

 Opfølgning på situationen i ældreplejen, Område Nord

4.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Opfølgning på temadagen november 2014

6.

 Puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet i 2015 - behandling af ansøgninger

7.

 Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

8.

 Orientering om sociale aktiviteter på plejecentrene i 2015

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

10.

 Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

11.

 Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

12.

 Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

13.

 Fokus på Kerneopgaverne i ældreplejen

14.

 Mobil blodprøvetagning

15.

 Embedslægetilsyn på Bregninge Plejecenter oktober 2014

16.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger

17.

 Mandat til at tiltræde implementeringsaftale vedr. Fælles Medicinkort

18.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top