Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 8/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 10/5 9/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

29/2 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om Madservice i Kalundborg Kommune

3.

 Orientering om demens i Kalundborg Kommune

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning om målgruppe til klippekort til ekstra hjemmehjælp fra 2017

6.

 Forslag til Tilsynspolitik 2017 for tilbud efter Servicelovens §83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp

7.

 Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

8.

 Beslutning vedrørende borgerhuset i Rørby efter høring i Ældrerådet

9.

 Vedtagelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen efter høring

10.

 Fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2017

11.

 Beslutning om afholdelse af Sundhed i Bevægelse 2018

12.

 Orientering om glukosemåleren Freestyle Libre Flash

13.

 Orientering vedrørende udviklingen i genindlæggelser i Region Sjælland

14.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om Tandplejen i Kalundborg Kommune

3.

 Beslutning om budgetprojektet på ældreområdet

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Ansøgning til værdighedsmilliard 2017 efter høring i Ældrerådet

6.

 Opfølgning fra debatmøde med ledere og medarbejdere i ældreplejen

7.

 Evaluering af Sundheds- og Akuthuset

8.

 Brugernes perspektiv på Sundheds- og Akuthuset

9.

 Orientering vedrørende nye kommunale og regionale aktiviteter i Sundheds- og Akuthuset

10.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Debatmøde mellem medarbejderne på Ældreområdet og Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende "Det gode og værdige Ældreliv"

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Ansøgning til værdighedsmilliard 2017

5.

 Forslag til ny Handicappolitik - høring

6.

 Forslag til strategi for Det Nære Sundhedsvæsen

7.

 Beslutning om forslag til strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv

8.

 Beslutning i forbindelse med ny lovgivning om brug af elektroniske cigaretter

9.

 Bevilling til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

10.

 Halvårlig statusrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

11.

 Drøftelse af den månedlige sundhedsrapport

12.

 Forslag til mødeplan 2017

13.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. september 2016

3.

 Orientering om status på velfærdsteknologiske hjælpemidler

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Opfølgning på dialogmødet med bestyrelsen fra Rørby Borgerhus

6.

 Beslutning om fokusområder for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2017

7.

 Drøftelse af strategien for Det Nære Sundhedsvæsen

8.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet første halvår 2016

9.

 Status på handleplanen på demensomådet jf. hensigtserklæring nr. 6 budget 2015

10.

 Orientering vedrørende status på klippekortsordningen til ekstra hjemmehjælp

11.

 Orientering vedrørende certificering af Jernholtparken til senioridræts plejecentre

12.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

13.

 Orientering om medicinhåndtering på Kalundborg Kommunes plejecentre

14.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og bestyrelsen fra Borgerhuset i Rørby

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om kriterier for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

5.

 Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv

6.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget 10. maj

7.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. september 2016

8.

 Drøftelse af genetablering af mobil blodprøvetagning i Kalundborg Kommune

9.

 Orientering om ændring af model for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

10.

 Orientering vedrørende status på initiativet omkring ulighed i sundhed

11.

 Orientering om driftsmæssige tiltag der fremadrettet finansieres af driftsrammen for forebyggelse og sundhedsfremme

12.

 Orientering om omkostninger ved etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecenteret

13.

 Orientering om beregning af en øget normering i aftenvagten på Nyvangsparken

14.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

15.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Beslutning om udvidelse af telefontid i hjælpemiddelteamet

4.

 Beslutning vedrørende opdeling af udvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse i drift og udvikling

5.

 Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

6.

 Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

7.

 Forslag til værdighedspolitik

8.

 Forslag til disponering af værdighedsmidlerne

9.

 Drøftelse af strategi for Det Nære Sundhedsvæsen

10.

 Orientering om skift af omsorgssystem på Ældreområdet

11.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

12.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kl. 17.00 - Dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

3.

 Drøftelse af strategi for det gode og værdige ældreliv

4.

 Forslag til kriterier for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet i 2017

5.

 Forslag om afholdelse af dialogmøde med bestyrelsen fra Borgerhuset i Rørby

6.

 Orientering om opfølgende embedslægetilsyn på Enggården i februar 2016

7.

 Orientering om disponerede midler fra værdighedspuljen

8.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

9.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

3.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet fra andet halvår 2015

5.

 Opfølgning på embedslægetilsyn på Enggården plejecenter oktober 2015

6.

 Forslag til udvidelse af telefontid i hjælpemiddelteamet

7.

 Status på ensomhedsprojekt

8.

 Nye måder at inddrage bruger- og pårørenderåd

9.

 Opfølgning på dialogmødet mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 29 februar 2016

10.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 10. maj 2016

11.

 Opfølgning på fællesmøde med Lolland Kommunes ældre- og sundhedsudvalg og rundvisning på Nakskov Sundhedscenter

12.

 Årsrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser 2015

13.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

14.

 Opfølgning på Embedslægetilsyn på Nyvangsparken 2015

15.

 Opfølgning på Embedslægetilsyn på Sejerø Ældrehjem 2015

16.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dagsorden til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

3.

 Temapunkt om rehabilitering

4.

 Forberedelse af fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 4 april 2016

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2016

6.

 Regnskab 2015

7.

 Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

8.

 Analyse af udgifter på ældreområdet

9.

 Drøftelse af strategi for Det Gode Ældreliv (værdighedspolitik)

10.

 Prioritering af værdighedsmidler og demografipulje i 2016

11.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter Serviceloven

12.

 Godkendelse af tilsynspolitik 2016 for tilbud efter Serviceloven, herunder personlig pleje samt praktisk hjælp.

13.

 Embedslægetilsyn på Sejerø Ældrehjem

14.

 Embedslægetilsyn på Nyvangsparken.

15.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

16.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde med Lolland Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg og rundvisning på Nakskov Sundhedscenter

3.

 Budgetopfølgning 31. december 2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Overblik over værdighedsmidler og demografipulje i 2016

5.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. februar 2016

6.

 Godkendelse af kommissorium for "Det nære sundhedsvæsen"

7.

 Temadrøftelse vedrørende strategien for "Det nære sundhedsvæsen"

8.

 Status på strategien for Det Gode Ældreliv

9.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2015

10.

 Ansøgning fra Sejerø Ældrehjems Venner om støtte fra puljen til frivillige indsatser på ældreområdet

11.

 Embedslægetilsyn Enggården plejecenter oktober 2015

12.

 Status på samling af de midlertidige pladser på ældreområdet

13.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

14.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handleplan for demensområdet

3.

 Årsrapport vedrørende magtanvendelser 2015 på Ældreområdet

4.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Drøftelse af indhold i Det Gode Ældreliv

6.

 Forslag til kommissorium for "Det nære sundhedsvæsen"

7.

 Forslag til ny samarbejdsmodel på genoptræningsområdet mellem private og kommunale leverandører

8.

 Forslag til Tilsynspolitik 2016 for personlig pleje samt praktisk hjælp.

9.

 Forslag til kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter serviceloven 2016

10.

 Beslutning vedrørende sammenlægning af område Midt og Syd i ældreplejen

11.

 Sammenlægning af Sundhedsdag 2016 og Idrætsfestivalen

12.

 Orientering vedrørende udvikling af udbuddet fra Madservice til plejecentrene

13.

 Orientering vedrørende den månedlige sundhedsrapport

14.

 Meddelelser

    Til top