Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 1/12 6/11 2/10

  Sep - Aug - Jul

4/9 7/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 8/5 5/4 3/4

  Mar - Feb - Jan

27/2 30/1 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2018

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om ansøgning om midler til etablering af Crossfit/parkourbane

5.

 Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven (efter høring)

6.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2018 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a, herunder pleje og praktisk hjælp (efter høring)

7.

 Beslutning om bevilling af glukosemålere i forhold til den nationale diabeteshandlingsplan

8.

 Beslutning vedrørende videreførelse af flexkortordningen

9.

 Beslutning om borgermøde på Sejerø samt status på borgere på Sejerø der modtager pleje

10.

 Beslutning om indførelse af røgfrit miljø på de midlertidige pladser på Odinscenteret

11.

 Orientering om arbejdet med strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Handleplan for aktvitet og bevægelse

12.

 Orientering vedrørende kvartalsvis sundhedsrapport

13.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Udvalgets sammensætning

4.

 Valg af formand

5.

 Valg af næstformand

6.

 Forslag til mødeplan 2018

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2018 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a, herunder pleje og praktisk hjælp

4.

 Beslutning om forslag til kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

5.

 Beslutning om oplæg til etablering af nye frivilligt drevne aktivitetscentre (efter høring)

6.

 Beslutning om fremtidig drift og finansiering af de eksisterende frivillige aktivitetscentre (efter høring)

7.

 Beslutning om fasttilknyttede læger på botilbud (efter høring)

8.

 Beslutning om godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Kalundborg Kommune 2017-2021

9.

 Orientering om status på glukosemåleren Freestyle Libre

10.

 Orientering om opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, 3. kvartal 2017

11.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet første halvår 2017 (efter høring)

12.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Præsentation af FUTU i relation til arbejdet med fremtidens ældreboliger

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Lukket punkt

4.

 Beslutning om indgåelse af endelig kontrakt med specialtandlæge

5.

 Beslutning om disponering af værdighedsmidler i 2018

6.

 Beslutning om fasttilknyttede læger på botilbud

7.

 Beslutning vedrørende fordeling af midler til nye initiativer der understøtter Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg

8.

 Rygepolitik

9.

 Orientering om årsrapport vedrørende indberettede magtanvendelser på ældreområdet i 2016

10.

 Orientering om opfølgning på aktiviteter i Sundheds- og Akuthuset

11.

 Orientering om halvårlig statusrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde med Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. september 2017 kl. 15.00

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Lukket punkt

4.

 Beslutning om indgåelse af aftale med specialtandlæge

5.

 Beslutning om fremtidig drift og finansiering af de eksisterende frivillige aktivitetscentre

6.

 Beslutning om oplæg til etablering af nye frivilligt drevne aktivitetscentre

7.

 Drøftelse af nye indsatsområder i relation til værdighedsmidlerne 2018

8.

 Orientering om arbejdet med strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Handleplan for samvær og sociale relationer

9.

 Orientering om opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, 2. kvartal 2017

10.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet første halvår 2017

11.

 Orientering om arbejdet med fremtidens ældreboliger

12.

 Orientering om implementering af nyt omsorgssystem samt Fælles sprog 3 på ældreområdet

13.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Beslutning om forslag til udmøntning af H23 (specialkorps) til budgetseminar

4.

 Modeller for velfærdsteknologisk showroom efter høring i Ældrerådet

5.

 Drøftelse og evaluering af debatmødet mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere på området den. 12. juni

6.

 Status på processen med tandregulering

7.

 Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet.

8.

 Orientering vedrørende kvartalsvis sundhedsrapport

9.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 4. september 2017

10.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Debatmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om anvendelse og frigivelse af satspuljemidler på Sundheds- og Ældreområdet for 2017 - 2020

5.

 Beslutning vedrørende videreførelse af "Sammen kvitter vi tobakken"

6.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018

7.

 Beslutning om fokusområder for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2018

8.

 Drøftelse af fremtidig drift og finansiering af de frivillige drevne aktivitetscentre på ældreområdet

9.

 Pulje til nye initiativer der understøtter Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg

10.

 Præsentation af modeller for velfærdsteknologisk showroom

11.

 Drøftelse af udvidet model for velfærdsteknologi

12.

 Drøftelse af behandlingsredskaber og hjælpemidler til borgere med midlertidigt nedsat funktionsniveau

13.

 Orientering om analyse om plejeboliger på ældreområdet

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 8. maj 2017

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Opfølgning på ny økonomimodel på ældreområdet, første kvartal 2017

5.

 Drøftelse af prioriteringer i værdighedsmidlerne

6.

 Årsrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser 2016

7.

 Orientering vedrørende aktiviteter i Sundheds- og Akuthuset

8.

 Orientering om status på fremtidig tandregulering

9.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017 kl. 17

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Status på samarbejde om fælles tandregulering

3.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017 kl. 16.00

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Drøftelse af fordeling af værdighedsmidler 2018 set i relation til budget 2018

6.

 Beslutning om ansøgning fra Tissø bankoforening til puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet samt fremadrettet praksis

7.

 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev

8.

 Boliger på ældreområdet - handleplan og fremadrettet strategi

9.

 Forberedelse af fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 8. maj 2017

10.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2016 efter høring i Ældrerådet

11.

 Opfølgning på Ældre- og Sundhedsudvalgets besøg på Sejerø og møde med Ø-udvalget

12.

 Orientering vedrørende akutsygepleje i Kalundborg Kommune

13.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2017 kl. 15.00

3.

 Budgetopfølgning 31. januar 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Regnskab 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Handleplan for kvalificerede medarbejdere

6.

 Opfølgning på strategien for Det nære sundhedsvæsen i Kalundborg

7.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017

8.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børne- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Samarbejde om fælles tandregulering

4.

 Velfærdsteknologi i Kalundborg Kommune

5.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Handleplan for Det Gode Måltid

6.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2016

7.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2017

8.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Økonomimodel for sikring af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet (frit valg)

4.

 Klippekort til ekstra hjemmehjælp efter høring

5.

 Beslutning om plan for analyse af behovet for etablering af et specialkorps i hjemmeplejen rettet mod socialt udsatte borgere.

6.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2017 for tilbud efter Serviceloven §83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp

7.

 Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

8.

 Orientering vedrørende kvartalsvis sundhedsrapport

9.

 Meddelelser

    Til top