Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 6/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

27/9 3/9 6/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 7/5 9/4 4/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 5/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

5.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2019 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

6.

 Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

7.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

8.

 Beslutning om ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger (efter høring)

9.

 Værdighedsmidler 2019 (efter høring)

10.

 Fordeling af midler fra Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme- og forebyggelse

11.

 Oversigt over hjertestarterer på kommunale plejecentre

12.

 Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Tandplejen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

5.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2019 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

6.

 Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

7.

 Beslutning vedrørende årshjul for arbejdet med BørnUngeLiv i Kalundborg Kommune

8.

 Beslutning om afholdelse af Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG i 2019

9.

 Beslutning om ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

10.

 Beslutning om disponering af værdighedsmidler i 2019

11.

 Opfølgning på handleplan for samvær og sociale relationer

12.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

13.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og præsentation i Åvangen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Temadrøftelse om styrket indsats på tobaksområdet

5.

 Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

6.

 Beslutning vedr. deltagelse i partnerskabet ABC for mental sundhed 2018-2021

7.

 Drøftelse af den varme sommers indflydelse og forløb i plejen

8.

 Orientering om diverse tiltag på nationalt plan

9.

 Status på behandling af overvægtige børn og unge

10.

 Drøftelse af vaccination mod pneumokokinfektion (lungebetændelse)

11.

 Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

12.

 Beslutning af mødeplan for 2019

13.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dagsorden til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ø-udvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøder mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 3 september 2018

3.

 Introduktion til Madservice

4.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Mad og Måltider

5.

 Fremtidens plejeboliger

6.

 Strategien for det gode og værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Boliger på ældreområdet.

7.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Orientering om halvårlig statusrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

9.

 Orientering om udgifter i forbindelse med ophold på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

10.

 Orientering om udvikling i visiterede og leverede hjemmehjælpstimer

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Forebyggelse og Genoptræning

3.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for kvalificerede medarbejdere

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Orientering om forbrug det første halvår 2018 på de områder, der forventes dækket af demografipuljen

6.

 Orientering om "Sommerhustilbuddet" til borgere med særlige behov samt efterspørgslen til dette

7.

 Drøftelse af fremtidig arbejde med telemedicin og telesundhed

8.

 Opfølgning på temadrøftelse af Sundhedsprofilen 2017

9.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

10.

 Beslutning om videreførelse af mobil blodprøvetagning - efter høring i Ældrerådet

11.

 Beslutning om videreførsel af Flexkort, aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom, på baggrund af evaluering - efter høring i Ældrerådet

12.

 Evaluering af retningslinjer for fordeling af midler fra puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2019 - efter høring

13.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ø-udvalget

14.

 Forberedelse af dialogmøder mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 3. september 2018

15.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

16.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på Ældreområdet første halvår 2018

17.

 Drøftelse af egenbetaling på de midlertidige pladser på Odinscentret samt Rørmosecentret.

Lukket punkt

18.

 Opfølgning på Hensigtserklæring H 20.

19.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Sundhedsstabens område

3.

 Introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalgets område

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Orientering vedrørende opdatering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

6.

 Orientering om svar på ansøgning til udfordringsretten vedrørende bevilling af glucosemålere til voksne

7.

 Beslutning om videreførsel af Flexkort, aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom, på baggrund af evaluering.

8.

 Evaluering af mobil blodprøvetagning

9.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 7. maj 2018 kl. 15.00

3.

 Introduktion til Integreret Pleje Syd

4.

 Forslag fra Den socialdemokratiske gruppe

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Årsrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser 2017

7.

 Orientering vedrørende kvartalsvis sundhedsrapport - 1. kvartal 2018

8.

 Orientering om fritvalg på genoptræning

9.

 Evaluering af retningslinjer for fordeling af midler fra puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2019

10.

 Beslutning om indkomne ansøgninger til puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

11.

 Godkendelse af forslag til fremadrettet samarbejde med brugere og pårørende

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 9. april 2018

3.

 Introduktion til Integreret Pleje Nord

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Serviceeftersyn af økonomien inden for ældreområdet i 2017

6.

 Ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

7.

 Forberedelse af fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 7. maj 2018

8.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2017 (efter høring)

9.

 Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen 2017

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018 kl. 15.00

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 6. marts 2018

3.

 Introduktion til myndighedsområdet, Visitations- og Hjælpemiddelenheden

4.

 Orientering om indberettede magtanvendelser på Ældreområdet 2017

5.

 Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

6.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Regnskab 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 9. april 2018

9.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til demensområdet

3.

 Orientering om arbejdet med strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Handleplan for borgere med demens

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-2023

6.

 Orientering om status på projekt 6 i botilbudsviften

7.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2017

8.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 6. marts 2018

9.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalgets område

3.

 Beslutning om ændring i mødedatoer for Ældre- og Sundhedsudvalget i 2018

4.

 Indstillingsudvalg

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2017 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Beslutning vedrørende videreførelse af flexordningen (efter høring)

7.

 Beslutning om indførelse af røgfrit miljø på de midlertidige pladser på Odinscenteret (efter høring)

8.

 Beslutning om ansøgning til udfordringsretten vedrørende bevilling af glukosemålere til voksne

9.

 Meddelelser

    Til top