Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

7/5

  April

9/4 4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Sundhedsstabens område

3.

 Introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalgets område

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Orientering vedrørende opdatering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

6.

 Orientering om svar på ansøgning til udfordringsretten vedrørende bevilling af glucosemålere til voksne

7.

 Beslutning om videreførsel af Flexkort, aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom, på baggrund af evaluering.

8.

 Evaluering af mobil blodprøvetagning

9.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 7. maj 2018 kl. 15.00

3.

 Introduktion til Integreret Pleje Syd

4.

 Forslag fra Den socialdemokratiske gruppe

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Årsrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser 2017

7.

 Orientering vedrørende kvartalsvis sundhedsrapport - 1. kvartal 2018

8.

 Orientering om fritvalg på genoptræning

9.

 Evaluering af retningslinjer for fordeling af midler fra puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2019

10.

 Beslutning om indkomne ansøgninger til puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

11.

 Godkendelse af forslag til fremadrettet samarbejde med brugere og pårørende

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 9. april 2018

3.

 Introduktion til Integreret Pleje Nord

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Serviceeftersyn af økonomien inden for ældreområdet i 2017

6.

 Ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

7.

 Forberedelse af fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 7. maj 2018

8.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet andet halvår 2017 (efter høring)

9.

 Præsentation og drøftelse af Sundhedsprofilen 2017

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018 kl. 15.00

    Til top