Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

27/9 3/9

  August

6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dagsorden til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ø-udvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøder mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 3 september 2018

3.

 Introduktion til Madservice

4.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Mad og Måltider

5.

 Fremtidens plejeboliger

6.

 Strategien for det gode og værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Boliger på ældreområdet.

7.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Orientering om halvårlig statusrapport vedrørende kommunal medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser

9.

 Orientering om udgifter i forbindelse med ophold på midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

10.

 Orientering om udvikling i visiterede og leverede hjemmehjælpstimer

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Forebyggelse og Genoptræning

3.

 Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for kvalificerede medarbejdere

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Orientering om forbrug det første halvår 2018 på de områder, der forventes dækket af demografipuljen

6.

 Orientering om "Sommerhustilbuddet" til borgere med særlige behov samt efterspørgslen til dette

7.

 Drøftelse af fremtidig arbejde med telemedicin og telesundhed

8.

 Opfølgning på temadrøftelse af Sundhedsprofilen 2017

9.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

10.

 Beslutning om videreførelse af mobil blodprøvetagning - efter høring i Ældrerådet

11.

 Beslutning om videreførsel af Flexkort, aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom, på baggrund af evaluering - efter høring i Ældrerådet

12.

 Evaluering af retningslinjer for fordeling af midler fra puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2019 - efter høring

13.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ø-udvalget

14.

 Forberedelse af dialogmøder mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 3. september 2018

15.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

16.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på Ældreområdet første halvår 2018

17.

 Drøftelse af egenbetaling på de midlertidige pladser på Odinscentret samt Rørmosecentret.

Lukket punkt

18.

 Opfølgning på Hensigtserklæring H 20.

19.

 Meddelelser

    Til top