Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

5.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2019 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

6.

 Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

7.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

8.

 Beslutning om ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger (efter høring)

9.

 Værdighedsmidler 2019 (efter høring)

10.

 Fordeling af midler fra Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme- og forebyggelse

11.

 Oversigt over hjertestarterer på kommunale plejecentre

12.

 Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017

13.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Tandplejen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

5.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2019 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

6.

 Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

7.

 Beslutning vedrørende årshjul for arbejdet med BørnUngeLiv i Kalundborg Kommune

8.

 Beslutning om afholdelse af Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG i 2019

9.

 Beslutning om ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

10.

 Beslutning om disponering af værdighedsmidler i 2019

11.

 Opfølgning på handleplan for samvær og sociale relationer

12.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

13.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og præsentation i Åvangen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Temadrøftelse om styrket indsats på tobaksområdet

5.

 Godkendelse af strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

6.

 Beslutning vedr. deltagelse i partnerskabet ABC for mental sundhed 2018-2021

7.

 Drøftelse af den varme sommers indflydelse og forløb i plejen

8.

 Orientering om diverse tiltag på nationalt plan

9.

 Status på behandling af overvægtige børn og unge

10.

 Drøftelse af vaccination mod pneumokokinfektion (lungebetændelse)

11.

 Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

12.

 Beslutning af mødeplan for 2019

13.

 Meddelelser

    Til top