Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 5/11

  Sep - Aug - Jul

30/9 2/9 5/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 4/4 3/4 1/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Ansøgning om midler til afholdelse af BEVÆG 2020

4.

 Beslutning - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a i lov om Social service.

5.

 Beslutning - Ansøgning om pulje vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2020

6.

 Beslutning - Læger fasttilknyttet på plejecentre

7.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Præsentation af en sundhedsfremmende metode til behandling af overvægt - besøg af Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Nøgletal på genoptræningsområdet

5.

 Beslutning - Sund By Netværk

6.

 Beslutning - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a i lov om Social service.

7.

 Orientering - Kan visen forbedre spisen - projekt

8.

 Beslutning - Læger fasttilknyttet på plejecentre

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

10.

 Beslutning - Ansøgning om pulje vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2020

11.

 Samarbejdsaftale om SOSU-skole i Kalundborg

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og Præsentation - Enggården

3.

 Orientering om puljemidler - Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg

4.

 Orientering - ABC for Mental Sundhed

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

7.

 Orientering - Geriatrisk Team

8.

 Opfølgning på drøftelse om kompetenceudfordringer i indsatsen for plejekrævende ældre med psykiske udfordringer

9.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

5.

 Akutpladser i Kalundborg Kommune

6.

 Kommunale tilbud om kommunal sygepleje, rehabilitering mv.

7.

 Personaleomsætning 2017-19 i IP Nord, IP Syd og KDE

8.

 Beslutning af mødeplan for 2020

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 2. september 2019

4.

 Akutpladser i Kalundborg Kommune

5.

 Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

6.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering og status på forebyggelse og genoptræning i Kalundborg Kommune

3.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

4.

 Evaluering af fast tilknyttet læge på plejehjem - 2019

5.

 Dialogmøde med praktiserende læger - KLU

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

8.

 Orientering om status på strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

9.

 Beslutning om akutpladser i Kalundborg Kommune

10.

 Værdighedsmidler 2020 - budget 2020

11.

 Beslutning vedr. ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet

12.

 Beslutning vedr. rekruttering af flere SoSu-elever

Lukket punkt

13.

 Udbud hjælpemiddeldepot

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering og status på Integreret pleje Syd

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

5.

 Beslutning - ÆSU fokuspunkter vedr. Udviklingsstrategi 2019

6.

 Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023

7.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkken i Nyvangsparken

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

10.

 FIKS-Eksempler i IP Nord

11.

 Bekymringsbrev vedr. lægefaglig bemanding i Sundheds- og akuthuset i Kalundborg

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 4. april 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

3.

 Orientering og status på Integreret pleje Nord

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 verdensmål

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 6. maj 2019.

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Meddelelser

3.

 Bemærkninger til dagsordenen

4.

 Orientering om implementering af nyt omsorgssystem, telemedicinske løsninger samt e-hospital

5.

 Det udvidede frie valg på genoptræning efter Sundhedsloven

6.

 Orientering om hjertepatienter og andre kronikers anvendelse af genoptræningstilbud og tilbud om sygdomsrettet forebyggelse

7.

 Regnskab 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

9.

 Beslutning om orientering vedr. indberetninger ved anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

10.

 Serviceeftersyn af økonomien indenfor ældreområdet 2018

11.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2019 kl. 16.00

12.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Socialudvalget. 4. april 2019

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og præsentation i Nyvangsparken

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Høring - Sundhedsaftale 2019-2023

5.

 Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet

6.

 Orientering om årsrapport vedr. magtanvendelser 2018

7.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet, andet halvår 2018

8.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet marts 2019

9.

 Orientering vedrørende sundhedsrapport - ultimo 2018

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Drøftelse af styrket indsats på tobaksområdet

4.

 Orientering om hjælpemiddelområdet

Lukket punkt

5.

 Oversigt over hjertestarterer på kommunale plejecentre

6.

 Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

7.

 Rundvisning i Gl. Rådhus

8.

 Meddelelser

    Til top