Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

5/3

  Februar

5/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Meddelelser

3.

 Bemærkninger til dagsordenen

4.

 Orientering om implementering af nyt omsorgssystem, telemedicinske løsninger samt e-hospital

5.

 Det udvidede frie valg på genoptræning efter Sundhedsloven

6.

 Orientering om hjertepatienter og andre kronikers anvendelse af genoptræningstilbud og tilbud om sygdomsrettet forebyggelse

7.

 Regnskab 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

9.

 Beslutning om orientering vedr. indberetninger ved anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

10.

 Serviceeftersyn af økonomien indenfor ældreområdet 2018

11.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2019 kl. 16.00

12.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Socialudvalget. 4. april 2019

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og præsentation i Nyvangsparken

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Høring - Sundhedsaftale 2019-2023

5.

 Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet

6.

 Orientering om årsrapport vedr. magtanvendelser 2018

7.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet, andet halvår 2018

8.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet marts 2019

9.

 Orientering vedrørende sundhedsrapport - ultimo 2018

10.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Drøftelse af styrket indsats på tobaksområdet

4.

 Orientering om hjælpemiddelområdet

Lukket punkt

5.

 Oversigt over hjertestarterer på kommunale plejecentre

6.

 Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

7.

 Rundvisning i Gl. Rådhus

8.

 Meddelelser

    Til top