Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  Maj

6/5

  April

4/4 3/4 1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering og status på forebyggelse og genoptræning i Kalundborg Kommune

3.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

4.

 Evaluering af fast tilknyttet læge på plejehjem - 2019

5.

 Dialogmøde med praktiserende læger - KLU

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af servicerammen

8.

 Orientering om status på strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

9.

 Beslutning om akutpladser i Kalundborg Kommune

10.

 Værdighedsmidler 2020 - budget 2020

11.

 Beslutning vedr. ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet

12.

 Beslutning vedr. rekruttering af flere SoSu-elever

Lukket punkt

13.

 Udbud hjælpemiddeldepot

14.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering og status på Integreret pleje Syd

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

5.

 Beslutning - ÆSU fokuspunkter vedr. Udviklingsstrategi 2019

6.

 Beslutning - Sundhedsaftale 2019-2023

7.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af køkken i Nyvangsparken

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

10.

 FIKS-Eksempler i IP Nord

11.

 Bekymringsbrev vedr. lægefaglig bemanding i Sundheds- og akuthuset i Kalundborg

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 4. april 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

3.

 Orientering og status på Integreret pleje Nord

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 verdensmål

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget den 6. maj 2019.

7.

 Meddelelser

    Til top