Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

30/9 2/9

  August

5/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og Præsentation - Enggården

3.

 Orientering om puljemidler - Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen i Kalundborg

4.

 Orientering - ABC for Mental Sundhed

5.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

7.

 Orientering - Geriatrisk Team

8.

 Opfølgning på drøftelse om kompetenceudfordringer i indsatsen for plejekrævende ældre med psykiske udfordringer

9.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

5.

 Akutpladser i Kalundborg Kommune

6.

 Kommunale tilbud om kommunal sygepleje, rehabilitering mv.

7.

 Personaleomsætning 2017-19 i IP Nord, IP Syd og KDE

8.

 Beslutning af mødeplan for 2020

9.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 2. september 2019

4.

 Akutpladser i Kalundborg Kommune

5.

 Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

6.

 Meddelelser

    Til top