Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Ansøgning om midler til afholdelse af BEVÆG 2020

4.

 Beslutning - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a i lov om Social service.

5.

 Beslutning - Ansøgning om pulje vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2020

6.

 Beslutning - Læger fasttilknyttet på plejecentre

7.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Præsentation af en sundhedsfremmende metode til behandling af overvægt - besøg af Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Nøgletal på genoptræningsområdet

5.

 Beslutning - Sund By Netværk

6.

 Beslutning - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a i lov om Social service.

7.

 Orientering - Kan visen forbedre spisen - projekt

8.

 Beslutning - Læger fasttilknyttet på plejecentre

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af parkeringsanlæg ved Jernholtparken

10.

 Beslutning - Ansøgning om pulje vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2020

11.

 Samarbejdsaftale om SOSU-skole i Kalundborg

12.

 Meddelelser

    Til top