Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 9/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

31/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

2/6 11/5

  Mar - Feb - Jan

31/3 9/3 4/3 4/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Kulturpakker for ældre

3.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

6.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

7.

 Kommissorium for arbejdsgruppe om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

8.

 Sklerose - høringssvar

9.

 Orientering - Mobil blodprøvetagning

10.

 Orientering - Morgenmadspatruljen

11.

 Meddelelser

12.

 Underskriftsark

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 30. september 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Disponering af puljemidler

4.

 Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

5.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

6.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

7.

 Orientering - Ansøgning om puljemidler - Rehabiliteringsprojekt §83

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

3.

 Budgetopfølgning 31. august 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering - opfølgning og evaluering af E-hospital

5.

 Beslutning - Kompetenceudvikling - pleje og praktisk hjælp (efter høring)

6.

 Beslutning af mødeplan for 2021

7.

 Orientering - Projekt "safehouse"

8.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning - Mobil blodprøvetagning

5.

 Beslutning - Demenshandleplan 2020

6.

 Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for samvær og sociale relationer

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

5.

 Beslutning - Demenshandleplan 2020

6.

 Beslutning - Udskydelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

7.

 Beslutning - Forebyggelsesdagen 2020

8.

 Beslutning - Mobil blodprøvetagning

9.

 Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng.

10.

 Beslutning - Kompetenceudviklingsstrategi

11.

 Beslutning - Høringssvar. Praksisplan for fysioterapi

12.

 Meddelelser

13.

 Underskriftsark

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv. Opfølgning på handleplan: Kvalificerede medarbejdere

3.

 Drøftelse - Temamøde: Demenshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

6.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Opfølgning på tilmeldinger i grundforløb i forbindelse med samarbejdsaftale med ZBC

4.

 Orientering - Sundhedstjek af anbragte børn i skoleåret 2019-2020

5.

 Orientering - Evaluering af projekt Geriatrisk Team i Nordvestsjælland

6.

 Orientering - Fællesmodel for tværsektionelt samarbejde mellem sygehusene og kommunerne om de svage ældre

7.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret

4.

 Delegation efter påbud om indførelse af besøgsrestriktioner (Orientering om borgmesterbeslutning)

5.

 Meddelelser

6.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

3.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Mad og Måltider

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Regnskab 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet d. 02 april 2020.

7.

 Orientering - Serviceeftersyn af økonomien indenfor ældreområdet 2019

8.

 Beslutning om vision for Kalundborg kommunes Rehabiliterings- og træningscenter i Høng

9.

 Røgfri arbejdstid

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Omsorgstandpleje i Kalundborg Kommune

3.

 Orientering - Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Drøftelse - Dialogmøde med praktiserende læger og direktør for det nære sundhedsvæsen

5.

 Beslutning - Forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 09.03.2020

6.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04.03.2020

7.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

8.

 Beslutning - Ensomhed på ældreområdet

9.

 Beslutning - Akutpladser i Kalundborg Kommune

10.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af hjælpemiddeldepot

11.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

12.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og Præsentation - Vesterlunden

3.

 Orientering om GLA:D - Godt liv med artrose i Danmark

4.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2020

5.

 Orientering om kompetenceudvikling - sygepleje og praktisk hjælp

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Beslutning - Ensomhed på ældreområdet

8.

 Beslutning - Akutpladser i Kalundborg Kommune

9.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

10.

 Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forhold til indsatser for ældre borgere

11.

 Meddelelser

    Til top