Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

31/3 9/3 4/3

  Februar

4/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for etablering af overdækket fællesareal på Rørmosecentret

4.

 Delegation efter påbud om indførelse af besøgsrestriktioner (Orientering om borgmesterbeslutning)

5.

 Meddelelser

6.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

3.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for Mad og Måltider

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Regnskab 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet d. 02 april 2020.

7.

 Orientering - Serviceeftersyn af økonomien indenfor ældreområdet 2019

8.

 Beslutning om vision for Kalundborg kommunes Rehabiliterings- og træningscenter i Høng

9.

 Røgfri arbejdstid

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Omsorgstandpleje i Kalundborg Kommune

3.

 Orientering - Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Drøftelse - Dialogmøde med praktiserende læger og direktør for det nære sundhedsvæsen

5.

 Beslutning - Forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 09.03.2020

6.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04.03.2020

7.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

8.

 Beslutning - Ensomhed på ældreområdet

9.

 Beslutning - Akutpladser i Kalundborg Kommune

10.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af hjælpemiddeldepot

11.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

12.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Rundvisning og Præsentation - Vesterlunden

3.

 Orientering om GLA:D - Godt liv med artrose i Danmark

4.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2020

5.

 Orientering om kompetenceudvikling - sygepleje og praktisk hjælp

6.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Beslutning - Ensomhed på ældreområdet

8.

 Beslutning - Akutpladser i Kalundborg Kommune

9.

 Beslutning om Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a

10.

 Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forhold til indsatser for ældre borgere

11.

 Meddelelser

    Til top