Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

2/6

  Maj

11/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv. Opfølgning på handleplan: Kvalificerede medarbejdere

3.

 Drøftelse - Temamøde: Demenshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

6.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Opfølgning på tilmeldinger i grundforløb i forbindelse med samarbejdsaftale med ZBC

4.

 Orientering - Sundhedstjek af anbragte børn i skoleåret 2019-2020

5.

 Orientering - Evaluering af projekt Geriatrisk Team i Nordvestsjælland

6.

 Orientering - Fællesmodel for tværsektionelt samarbejde mellem sygehusene og kommunerne om de svage ældre

7.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

    Til top