Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

31/8 10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning - Mobil blodprøvetagning

5.

 Beslutning - Demenshandleplan 2020

6.

 Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for samvær og sociale relationer

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

5.

 Beslutning - Demenshandleplan 2020

6.

 Beslutning - Udskydelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

7.

 Beslutning - Forebyggelsesdagen 2020

8.

 Beslutning - Mobil blodprøvetagning

9.

 Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng.

10.

 Beslutning - Kompetenceudviklingsstrategi

11.

 Beslutning - Høringssvar. Praksisplan for fysioterapi

12.

 Meddelelser

13.

 Underskriftsark

    Til top