Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

9/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Kulturpakker for ældre

3.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

6.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

7.

 Kommissorium for arbejdsgruppe om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

8.

 Sklerose - høringssvar

9.

 Orientering - Mobil blodprøvetagning

10.

 Orientering - Morgenmadspatruljen

11.

 Meddelelser

12.

 Underskriftsark

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 30. september 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Disponering af puljemidler

4.

 Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

5.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

6.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

7.

 Orientering - Ansøgning om puljemidler - Rehabiliteringsprojekt §83

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

3.

 Budgetopfølgning 31. august 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering - opfølgning og evaluering af E-hospital

5.

 Beslutning - Kompetenceudvikling - pleje og praktisk hjælp (efter høring)

6.

 Beslutning af mødeplan for 2021

7.

 Orientering - Projekt "safehouse"

8.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

    Til top