Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 9/8

  Jun - Maj - Apr

31/5 5/5 3/5 6/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 2/2 4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Bemærkninger til dagsordenen

3.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Kørsel med Flexhandicap for bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede

6.

 Fornyelse af kontrakter med private leverandører om hjemmepleje under fritvalg

7.

 Opfølgning på Visionsseminar 2021

8.

 Offentliggørelse af data fra "Danmark i Bevægelse"-undersøgelsen

9.

 Opfølgning på Rehabiliteringsprojekt 83a

10.

 Orientering - opfølgning og evaluering af E-hospital

11.

 Samarbejdsprojekt med Steno Diabetes Center og EUC NVS Kalundborg

12.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

13.

 Meddelelser

14.

 Underskriftsark

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om praksis ved forebyggende hjemmebesøg

3.

 Orientering - Læringsperspektiver ift. Corona på ældre- og sundhedsområdet

4.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

5.

 Drøftelse af etablering af sundhedsklynger og udvikling af Sundheds- og Akuthuset

6.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Orientering - Faldulykker

8.

 Beslutning - forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 4. oktober 2021

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af handleplaner for Bevæg dig for livet visionsaftalen 2021-2026

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Sundhedsformidlere - Indgåelse af samarbejdsaftale

5.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

6.

 Fordeling af Sommerpakken 2021 - Social- og Ældreministeriet

7.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning - Forebyggelsesdagen 2021

5.

 Orientering - Magtanvendelser 2018 - 2021

6.

 Orientering - Kulturpakker til ældre

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Trivselsindats af Borgere 65+

3.

 Orientering - ABC for Mental Sundhed

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Ansøgning om midler til afholdelse af BEVÆG 2021

6.

 Orientering - Tilsynsrapporter april 2021

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

9.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Præsentation af byggeprojekt for udekørende i hjemmeplejen i Svebølle

3.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering - Nøgletal på ældreområdet 2020

5.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

6.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

7.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Status på tilbud til stroke-patienter i Kalundborg Kommune

3.

 Trivselsindsats for +65 borgere

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Regnskab 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Orientering - Udkast til Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Sjælland, regionens sygehuse og alment praktiserende læger

7.

 Orientering om projektorganisering og procesplan for Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

8.

 Beslutning - forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 6. april 2021

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Indsatser på SOSU-elev området

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

5.

 Beslutning - Praksisplan for fysioterapi

6.

 Drøftelse - Dialogmøde med praktiserende læger - KLU

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - status på ensomhed på ældreområdet

3.

 Temadrøftelse - Tobakshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - IV-behandling i kommunalt regi.

6.

 Orientering - Hjælpemiddelenheden - tal fra Ankestyrelsen 2017-2020

7.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

    Til top