Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Februar

2/2

  Januar

4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Status på tilbud til stroke-patienter i Kalundborg Kommune

3.

 Trivselsindsats for +65 borgere

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Regnskab 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Orientering - Udkast til Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Sjælland, regionens sygehuse og alment praktiserende læger

7.

 Orientering om projektorganisering og procesplan for Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

8.

 Beslutning - forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 6. april 2021

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Indsatser på SOSU-elev området

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

5.

 Beslutning - Praksisplan for fysioterapi

6.

 Drøftelse - Dialogmøde med praktiserende læger - KLU

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - status på ensomhed på ældreområdet

3.

 Temadrøftelse - Tobakshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - IV-behandling i kommunalt regi.

6.

 Orientering - Hjælpemiddelenheden - tal fra Ankestyrelsen 2017-2020

7.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

    Til top