Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

31/5 5/5 3/5

  April

6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning - Forebyggelsesdagen 2021

5.

 Orientering - Magtanvendelser 2018 - 2021

6.

 Orientering - Kulturpakker til ældre

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Trivselsindats af Borgere 65+

3.

 Orientering - ABC for Mental Sundhed

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Ansøgning om midler til afholdelse af BEVÆG 2021

6.

 Orientering - Tilsynsrapporter april 2021

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

9.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Præsentation af byggeprojekt for udekørende i hjemmeplejen i Svebølle

3.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering - Nøgletal på ældreområdet 2020

5.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

6.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

7.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

    Til top