Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

6/9

  August

9/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om praksis ved forebyggende hjemmebesøg

3.

 Orientering - Læringsperspektiver ift. Corona på ældre- og sundhedsområdet

4.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

5.

 Drøftelse af etablering af sundhedsklynger og udvikling af Sundheds- og Akuthuset

6.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

7.

 Orientering - Faldulykker

8.

 Beslutning - forberedelse til dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 4. oktober 2021

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af handleplaner for Bevæg dig for livet visionsaftalen 2021-2026

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Sundhedsformidlere - Indgåelse af samarbejdsaftale

5.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

6.

 Fordeling af Sommerpakken 2021 - Social- og Ældreministeriet

7.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark

    Til top