Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsudvalget)

Mødeoversigt: Integrationsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/12/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 5/10

  Sep - Aug - Jul

10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Forslag til Integrationsudvalgets mødeplan 2011

3.

 Erfaringer vedr. rehabiliteringscenter

4.

 Strategi for boligplacering af kvoteflygtninge

5.

 Ansøgning om tilskud til integrationsaktiviteter - frivilligt socialt arbejde

6.

 Ansøgning om tilskud til julearrangement - Frivilligt socialt arbejde

7.

 Gensidig orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Minikonference om integrationsindsatsen i Kalundborg Kommune

3.

 Ansøgning vedr. støtte til informationskampagne omkring det palæstinensiske folks situation,

4.

 Ansøgning om tilskud til projekt "medborgerskab via uddannelse"

5.

 Gensidig orientering

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgets sammensætning

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Gensidig orientering

5.

 Drøftelse af udvalgets arbejdsform

6.

 Mødeplan for Integrationsudvalget, 2010

7.

 Tilskud til Integrationsaktiviteter jf. § 18 i Lov om Social Service

8.

 Udpegning af lokalsamfundsrepræsentanter til lokalrådet i Kalundborg Kommune (Midt- og Vestsjællands Politi)

    Til top