Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsudvalget)

Mødeoversigt: Integrationsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11

  Sep - Aug - Jul

24/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Gensidig orientering bordet rundt

3.

 Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021

4.

 Forslag til mødeplan 2021

5.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om projekt 'Repatrieringsambassadør'

3.

 Orientering om status på Integrationspolitik 2019-2021

4.

 Orientering om flytning af Sprogskolen fra Jobcentret til Ungdomsskolen

5.

 Beslutning om udbetalte § 18 midler 2020

6.

 Eventuelt

    Til top