Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Frivilligråd)

Mødeoversigt: Frivilligråd

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 12/10

  Sep - Aug - Jul

10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 18/5 18/4

  Mar - Feb - Jan

3/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Evaluering af det afholdte kursus i anderkendelse af frivillige d. 9. november 2016

3.

 Evaluering af Frivilligrådets virke i 2016

4.

 Planlægning af aktiviteter i 2017

5.

 Planlægning af Frivilligrådets årsmøde 2017

6.

 Drøftelse af Temamøde 2017

7.

 Forslag til mødeplan 2017

8.

 Indhold i nyhedsbrev

9.

 Gensidig orientering

10.

 Punkter til næste møde

11.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om Frivilligrådet skal koordinere eller arrangere aktiviteter indenfor ældreområdet eller handicapområdet

3.

 Indhold i nyhedsbrev

4.

 Drøftelse af indkommet forslag om etablering af Netværkscafé

5.

 Orientering om Friviligrådets regnskab

6.

 Evaluering og input til kommende Frivillig Fredag aktiviteter

7.

 Orientering om kursus i anerkendelse af frivilige d. 9. november

8.

 Beslutning om indhold i Frivilligrådets nyhedsbrev

9.

 Evaluering af kursus i konfliktforebyggende kommunikation

10.

 Gensidig orientering

11.

 Punkter til næste møde

12.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om Frivilligrådet skal koordinere eller arrangere aktiviteter indenfor ældreområdet eller handicapområdet

3.

 Evaluering af kurset "Det gode bestyrelsesarbejde"

4.

 Planlægning af deltagelse i Sundhed i Bevægelse d. 3. september 2016

5.

 Ansøgning til Trygfonden om afholdelse af førstehjælpskurser

6.

 Planlægning af kursus i konfliktforebyggende kommunikation lørdag d. 24. september

7.

 Gensidig orientering

8.

 Punkter til næste møde

9.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse og evaluering af Folkemødet i Høng

3.

 Beslutning om udsendelse af nyhedsbrev fra Frivilligrådet

4.

 Beslutning om indhold i brochure om Frivilligrådet

5.

 Beslutning om Frivilligrådet skal koordinere eller arrangere aktiviteter indenfor ældreområdet eller handicapområdet

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

8.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Forslag til kriterier for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet i 2017

3.

 Drøftelse af kriterier og prioriteringer for § 18 puljen 2017

4.

 Gensidig orientering

5.

 Punkter til næste møde

6.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Evaluering af temamøde for de frivillige sociale foreninger 2016

3.

 Evaluering af dialogmøde mellem Frivilligrådet og Indstillingsudvalget

4.

 Logo til Frivilligrådet

5.

 Frivilligrådets deltagelse på Folkemødet i Høng

6.

 Frivilligrådets deltagelse i Sundheds- og Idrætsfestivallen "Sundhed i Bevægelse" den 2.-4. september

7.

 Forslag til afholdelse af kurser i 2016 for de frivillige sociale foreninger

8.

 Gensidig orientering

9.

 Punkter til næste møde

10.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af vision og mission for Frivilligrådet

3.

 Planlægning af aktiviteter i 2016

4.

 Forberedelse af dialogmøde med Indstillingsudvalget

5.

 Mødeplan for 2016

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

8.

 Eventuelt

    Til top