Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Frivilligråd)

Mødeoversigt: Frivilligråd

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 4/10

  Sep - Aug - Jul

16/8

  Jun - Maj - Apr

22/5

  Mar - Feb - Jan

22/3 8/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på afholdte førstehjælpskurser i 2017

2.

 Evaluering af fælles arrangement med Folkeoplysningsudvalget d. 16. november 2017 vedr. fundraising

3.

 Planlægning af årsmøde 2018

4.

 Meddelelser

5.

 Gensidig orientering

6.

 Punkter til næste møde

7.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om oplæg til etablering af nye frivilligt drevne aktivitetscentre

3.

 Beslutning om fremtidig drift og finansiering af de eksisterende frivillige aktivitetscentre

4.

 Beslutning om et eventuelt samarbejde med Magasinet Seniorliv

5.

 Planlægning af årsmøde 2018

6.

 Opdatering af Frivilligrådets vedtægter

7.

 Evaluering af Fundraising kursus

8.

 Gensidig orientering

9.

 Punkter til næste møde

10.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om fokusområder for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2018

3.

 Drøftelse af fremtidig drift og finansiering af de frivillige drevne aktivitetscentre på ældreområdet

4.

 Evaluering af dialogmøde mellem Indstillingudvalget og Frivilligrådet

5.

 Orientering vedrørende afholdelse af fundraisingkursus

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

8.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om afholdelse af flere førstehjælpskurser i 2017

3.

 Orientering om fællesarrangement med Folkeoplysningsudvalget den 8. juni 2017

4.

 Orientering om Fundraisingkursus

5.

 Beslutning om valg af ny næstformand og suppleants indtrædelse som ordinært medlem

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

8.

 Eventuelt

9.

 Dialogmøde mellem Indstillingsudvalget og Frivilligrådet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Planlægning af førstehjælpskurser

3.

 Beslutning om deltagelse på Folkemødet i Høng 2017

4.

 Planlægning af fundraising kursus

5.

 Beslutning om fællesarrangementer med folkeoplysningsudvalget

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

8.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om afholdelse af førstehjælpskurser 2017

3.

 Evaluering af Årsmødet 2017

4.

 Planlægning af Frivilligrådets akiviteter i 2017

5.

 Planlægning af Temamøde d. 4. april 2017

6.

 Indhold i nyhedsbrev

7.

 Gensidig orientering

8.

 Punkter til næste møde

9.

 Eventuelt

    Til top