Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

3/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Socialudvalget

4.

 Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

5.

 Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet 31. marts 2021

6.

 Sundhedstiltag og samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet.

7.

 Opfølgning vedr. effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet

8.

 Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

9.

 Godkendelse af takster 2021 og servicedeklarationer for Hyldens Kvarter

10.

 Orientering om status på forberedelse af åbningen af Hyldens Kvarter

11.

 Punkter til næste møde(r)

12.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Socialudvalgets besøg på Sofievej

3.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

4.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

5.

 Orientering om ankestatistik for 2020

6.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Socialudvalget

7.

 Orientering om statusrapport fra TUBA Kalundborg

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

9.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

10.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

11.

 Punkter til næste møde(r)

12.

 Underskriftsark

    Til top