Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

4/2

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning Pr. 31. december 2020 - Socialudvalget

3.

 Drøftelse af forslag afledt af eftersyn af Botilbudsviften

4.

 Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

5.

 Orientering om tilsynsrapport på Misbrugscentret Kalundborg

6.

 Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet regnskab 2020

7.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på Finderuplund samt introduktion af nye ledere

3.

 Budgetopfølgning Pr. 30. november 2020 - Socialudvalget

4.

 Beslutning om bemanding af akuttelefon.

5.

 Orientering om status på de skæve boliger

6.

 Drøftelse om fremtidens behov for skæve boliger

7.

 Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Underskriftsark

    Til top