Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Socialudvalget)

Mødeoversigt: Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  Maj

3/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Oplæg fra Center for Oligofrenipsykiatri

3.

 Orientering om overgang vedr. flytning af borgere fra et bosted til et andet

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Socialudvalget

5.

 Status på socialtandpleje

6.

 Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

7.

 Opfølgning på VIVE undersøgelse om inddragelse og tillid

8.

 Opfølgning på Socialstyrelsens anbefalinger vedr. hjemløshed

9.

 Drøftelse af konkrete forslag til Socialudvalgets udviklingspulje

10.

 Orientering om tilsynsrapport på Botilbud Sofievej

11.

 Orientering om tilsynsrapport på Præstehaven

12.

 Orientering om tilsynsrapport på Finderuplund

13.

 Drøftelse af masterplan 2021

14.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. marts 2021

15.

 Botilbudsviften P2: Nyt botilbud til unge psykisk sårbare

16.

 Orientering om ansøgning til tilsynet om fleksible pladser

17.

 Orientering om udgiftsanalyse på det specialiserede voksensocialområde

18.

 Arbejdet med at øge tilliden og forbedre samarbejdet med børn, unge og familier med handicap

19.

 Punkter til næste møde(r)

20.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Socialudvalget

4.

 Drøftelse af Socialudvalgets udviklingspulje

5.

 Orientering om økonomiske fokusområder på voksenspecialområdet 31. marts 2021

6.

 Sundhedstiltag og samarbejde mellem sundhedsområdet og specialområdet.

7.

 Opfølgning vedr. effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet

8.

 Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

9.

 Godkendelse af takster 2021 og servicedeklarationer for Hyldens Kvarter

10.

 Orientering om status på forberedelse af åbningen af Hyldens Kvarter

11.

 Punkter til næste møde(r)

12.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Socialudvalgets besøg på Sofievej

3.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

4.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

5.

 Orientering om ankestatistik for 2020

6.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2021, Socialudvalget

7.

 Orientering om statusrapport fra TUBA Kalundborg

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

9.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

10.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

11.

 Punkter til næste møde(r)

12.

 Underskriftsark

    Til top