Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Orientering fra formanden

181.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

182.

 Budgetopfølgning på eget budget

183.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

184.

 Høring af Budget 2021 - Seniorrådet

185.

 Husleje mv. i plejeboliger

186.

 Forholdene på plejecentrene

187.

 Tilsyn 2019 - Frit Valg

188.

 Tilsyn 2019 - Plejecentre

189.

 Årsrapport 2019 - Magtanvendelse jf. Lov om Social Service

190.

 Årsrapporter 2019 Sundhed og Rehabilitering

191.

 Beredskabsplan for håndtering af konkurser hos private leverandører

192.

 Høring - Det tværsektorielle udbud på stomiområdet

193.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top