Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

325.

 Budgetønsker 2012 - Teknik- og Miljøudvalget

326.

 Evaluering af handicappolitikken - alle udvalg

327.

 Manglende overholdelse af tilsynsforpligtigelsen på landbrugsområdet.

328.

 Forslag til udvidelse af åbningstider på kommunens genbrugspladser pr. 1. januar 2012

329.

 Forslag til Lokalplan 2011-11 - Otterup Geværfabrik

330.

 Forslag til Lokalplan 2011-2 - Strandager skydebane

331.

 Referat fra møde i Det Grønne Råd den 9. juni 2011

332.

 Afslag på afbureaukratisering af sagsbehandling

333.

 Statsforvaltningen stadfæster kommunens afgørelse vedr. byggesag på Møllevænget, Hasmark Strand

334.

 Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Miljøcenter Odenses afgørelser vedr. Gersøvej 32-50, Otterup

335.

 Natur- og Miljøklagenævnet omgør kommunens dispensation til et afslag vedr. udvidelse af sø i mose

336.

 Orientering om skorstensfejeropgaven

337.

 Genbrugspladserne - statistik 2011

Lukket punkt

338.

 Politianmeldelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Lukket punkt

339.

 Politianmeldelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vedr. defekt kloaksystem

Lukket punkt

340.

 Politianmeldelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vedr. udlægning af slam fra septiktank

Lukket punkt

341.

 Politianmeldelse i henhold til Planloven vedr. ulovligt baghus

Lukket punkt

342.

 Politianmeldelse i henhold til Vandforsyningsloven vedr. manglende sløjfning af en overflødig brønd/boring


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top