Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

343.

 Udtalelse fra Det Grønne Råd om genplantning

344.

 Drøftelse af udlicitering på det tekniske område

345.

 Evaluering af busruter i forbindelse med nye køreplaner

346.

 Evaluering og visionsdrøftelse af Sundhedspolitik 2012-2015

347.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Nordfyns Folkehøjskole

348.

 Forslag til Lokalplan 2011-13 - Nordfyns Folkehøjskole

349.

 Forslag til Lokalplan 2011-12 - Boligområde ved Nørregade 48 i Otterup

350.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-5 - Område til bolig, institution og offentligt formål i Gamby

351.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-9 - Boligområde ved Damløkkevej 6-8 i Otterup

352.

 Energimærkning, lovpligtig - Frigivelse af midler

353.

 Gadelys - Frigivelse af midler til opsætning af målere på gadelys

354.

 Brugerundersøgelse for affaldsområdet

355.

 Forslag til udvidelse af åbningstider på kommunens genbrugspladser pr. 1. januar 2012

356.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011

357.

 Referat fra møde i Det Grønne Råd

358.

 Orientering om ændringer i Planloven vedr. landzoneadministration

359.

 Busbetjening - Morud

Lukket punkt

360.

 Bogense Havn og Marina

Lukket punkt

361.

 Status på VVM-proces vedr. Gyldensteen Strand

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 1,9 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 491,3 KB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top