Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

709.

 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

710.

 Ligestillingsredegørelse

711.

 Foreløbig mødeplan 2012

712.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til anskaffelse af ny hjemmeside

713.

 Ansøgning om godkendelse til at drive aflastningstilbud i Nordfyns Kommune

714.

 Aftaler - Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale

715.

 Høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Naturgenopretning af Gyldensteen Strand

716.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 Husstandsmøller

717.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-10 Grønt område ved Niels Nielsens Minde

718.

 Høring af VVM-redegørelse for naturgenopretning af Gyldensteen Strand

719.

 Status på grundsalg 2011

720.

 Budgetrapporter pr. 30. september 2011

721.

 Restanceopgørelse pr. 30. september 2011

Lukket punkt

722.

 Orientering fra Direktionen

Lukket punkt

723.

 Valg af fremtidig forsikringsgiver for kommunens forsikringsprogram

Lukket punkt

724.

 Alkoholbevilling

Lukket punkt

725.

 Alkoholbevilling

Lukket punkt

726.

 Alkoholbevilling

Lukket punkt

727.

 Salg - eventuelt salg af areal i Otterup

Lukket punkt

728.

 Køb af ejendom


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top