Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

729.

 Forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2011

730.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Økonomiudvalget

731.

 Handleplan for omdannelse af Søndersø Centret

732.

 Navgivning af sommerhusudstykningen ved Tørresø

733.

 Rammereduktion på Socialudvalgets område

734.

 Åbne postlister for det administrative område i Nordfyns Kommune

Forbehold - postlister (pdf, 26,3 KB)

735.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Sammenfatning

736.

 Foreløbig mødeplan 2012

737.

 Fastsættelse af grundpriser for 2012

738.

 Takstkatalog 2012

TAKSTKATALOG 2012 (pdf, 176,0 KB)

739.

 Takster 2012 - Farligt affald

740.

 Regulativ for Husholdningsaffald og Erhvervsaffald

741.

 Førskolegruppernes start foråret 2012

742.

 Ekstraordinære valg til skolebestyrelser

743.

 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen 2011

744.

 Anke fra Sportsrideklubben Bogø over nedsættelse af medlemsaktivitetstilskuddet

745.

 Ansøgning fra Otterup Hallerne om forhøjelse af driftstilskud

746.

 Samarbejdsaftale - Udvikling Fyn og Nordfyns Kommune

747.

 Afkastrapporter pr. 30. september 2011

748.

 Orientering

749.

 Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2011

750.

 Status på grundsalg 2011

751.

 Fælles fynsk GIS-samarbejde

Forslag til tidsplan (pdf, 23,8 KB)

Lukket punkt

752.

 Orientering fra Direktionen

Lukket punkt

753.

 Personalesag

Lukket punkt

754.

 Salg af ejendom, Otterup

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 502,6 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 217,8 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 3,3 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 3,5 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 101,5 KB)

Lukket punkt

755.

 Alkoholbevilling - ophør

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 42,1 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 34,3 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 37,4 KB)

Lukket punkt

756.

 Status på mellemværende mellem FAKS og Fjernvarmeforsyning

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 52,5 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 100,3 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 78,8 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 25,9 KB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top