Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

561.

 Mødeplan 2012

562.

 Frigivelse af budgetpuljer i 2012

563.

 Takst for 2012 - Frit valg indenfor ældreområdet

564.

 Ansøgning fra VandCenter Syd om garanti for lån til anlægsarbejder i 2012

565.

 Kompetenceplan Støttet boligbyggeri - Nye regler for Styringsdialog

566.

 Kvalitetsstandarder 2012 - Handicap- og psykiatriområdet

567.

 Kvalitetsstandarder 2012 - Personlig pleje / praktisk hjælp

568.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit valg 2012

569.

 Praksisundersøgelse på fleksjobområdet

570.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse

571.

 Ansøgning om frigivelse af midler til havneinvesteringer i 2012

572.

 Ansøgning om frigivelse af midler til energibesparende foranstaltninger

573.

 Ansøgning om frigivelse af midler til energimærkning af kommunale bygninger

574.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Nordfyns Folkehøjskole

575.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-13 - Nordfyns Folkehøjskole

576.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-12 - Boligområde ved Nørregade 48 i Otterup

577.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-2 - Strandager Skydecenter

578.

 Årsrapport 2011 for folkeskolerne, Heldagsskolen, Ungdomsskolen og Musikskolen

579.

 Årsrapport 2011 for Dagplejen, daginstitutionerne og Sundhedsplejen

580.

 Årsrapport 2011 for klubberne

581.

 Godkendelse af Budget 2012 for Bogense Heldagsskole

582.

 Godkendelse af Årsregnskab for 2011 for Den selvejende institution Bogense Børnehave

583.

 Skolestruktur - Skolenedlæggelser

584.

 Skolestruktur - høring af bestyrelser

585.

 Skolestrukturændringer

586.

 Skolestruktur - Frigivelse af anlægsmidler jf. 13A

587.

 Udvidelse af baneanlæg på Bogense Stadion

588.

 Ansøgning fra Otterup Bold- & Idrætsklub om afdragsfrihed på lån

589.

 Orienteringssager

Lukket punkt

590.

 Orientering fra udvalgene


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top