Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

561.

 Mødeplan 2012

562.

 Frigivelse af budgetpuljer i 2012

563.

 Takst for 2012 - Frit valg indenfor ældreområdet

564.

 Ansøgning fra VandCenter Syd om garanti for lån til anlægsarbejder i 2012

565.

 Kompetenceplan Støttet boligbyggeri - Nye regler for Styringsdialog

566.

 Kvalitetsstandarder 2012 - Handicap- og psykiatriområdet

567.

 Kvalitetsstandarder 2012 - Personlig pleje / praktisk hjælp

kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, 2011 (pdf, 42,3 KB)

Kvalitetsstandard for tidlig indsats for demens,2011 (pdf, 59,6 KB)

Kvalitetsstandard - Madservice 2011 SOSU (pdf, 65,1 KB)

kvalitetsstandard for afløsning aflastning i henhold til § 84,2011 SOSU (pdf, 54,4 KB)

kvalitetsstandard for aktivitetscenter, 2011 (pdf, 79,9 KB)

Kvalitetsstandard for generelle information pers. og praktisk bistand,2011 SOSU (pdf, 65,2 KB)

kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider ,2011 SOKU (pdf, 54,3 KB)

kvalitetsstandard for tøjvask, 2011 SOSU (pdf, 47,9 KB)

Kvalitetsstandard for indkøb,2011 SOSU (pdf, 64,8 KB)

kvalitetsstandard for pers pleje, 2011 SOSU (pdf, 60,8 KB)

Kvalitetsstandard for generel sygepleje Nordfyns Kommune 2011 SOSU (pdf, 82,6 KB)

kvalitetsstandard for midlertidig ophold i aflastningsenhed, 2011 SOSU (pdf, 84,3 KB)

kvalitetsstandard for sygesikringskørsel, 2011 SOSU (pdf, 72,2 KB)

kvalitetsstandard for midlertidig ophold med rehabilitering, 2011 SOSU (pdf, 85,1 KB)

kvalitetsstandard for visitation ældrebolig , 2011 SOSU (pdf, 50,7 KB)

Kvalitetsstandard for nødkald, 2011 SOSU (pdf, 39,4 KB)

Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg, 2011 SOSU (pdf, 48,4 KB)

kvalitetsstandard for visitation plejebolig , 2011 SOSU (pdf, 55,5 KB)

kvalitetsstandard for visitation plejebolig for demente ,2011 SOSU (pdf, 55,2 KB)

Afgørelse fra Det Sociale Nævn vedr. robotstøvsuger (pdf, 47,6 KB)

Procesplan og projekt beskrivelse for projekt med robotstøvsugere (pdf, 84,7 KB)

Kvalitetsstandard for praktisk bistand ved rengøring, 2011,R SOKU (pdf, 55,9 KB)

Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandarder (pdf, 59,5 KB)

568.

 Leverandør- og kvalitetskrav Frit valg 2012

569.

 Praksisundersøgelse på fleksjobområdet

570.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse

571.

 Ansøgning om frigivelse af midler til havneinvesteringer i 2012

572.

 Ansøgning om frigivelse af midler til energibesparende foranstaltninger

573.

 Ansøgning om frigivelse af midler til energimærkning af kommunale bygninger

574.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Nordfyns Folkehøjskole

575.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-13 - Nordfyns Folkehøjskole

576.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-12 - Boligområde ved Nørregade 48 i Otterup

577.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-2 - Strandager Skydecenter

578.

 Årsrapport 2011 for folkeskolerne, Heldagsskolen, Ungdomsskolen og Musikskolen

579.

 Årsrapport 2011 for Dagplejen, daginstitutionerne og Sundhedsplejen

580.

 Årsrapport 2011 for klubberne

581.

 Godkendelse af Budget 2012 for Bogense Heldagsskole

582.

 Godkendelse af Årsregnskab for 2011 for Den selvejende institution Bogense Børnehave

583.

 Skolestruktur - Skolenedlæggelser

584.

 Skolestruktur - høring af bestyrelser

585.

 Skolestrukturændringer

586.

 Skolestruktur - Frigivelse af anlægsmidler jf. 13A

587.

 Udvidelse af baneanlæg på Bogense Stadion

588.

 Ansøgning fra Otterup Bold- & Idrætsklub om afdragsfrihed på lån

589.

 Orienteringssager

Lukket punkt

590.

 Orientering fra udvalgene

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 138,1 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 133,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 115,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 164,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 135,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 144,2 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 174,6 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 112,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 285,2 KB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top