Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

591.

 Genoptagelse af sag: Handleplan for befordringsområdet

592.

 Forslag til økonomisk politik

593.

 Budget 2013 - Budgetprocedure 2013

594.

 Ordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne samt principper for fritagelse af administrationsgebyr

595.

 Godkendelse af takster for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne

596.

 Ansøgning om frigivelse af midler til trafiksikkerhed

597.

 Ansøgning om frigivelse af midler til revision af vandløbsregulativer

598.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 - Område til detailhandel ved Søndergade

599.

 Forslag til Lokalplan 2012-1 Område til detailhandel ved Søndergade.

600.

 Anvendelse af puljen til uhensigtsmæssige klassedannelser

601.

 Opstart af førskolegrupper foråret 2012

602.

 Fremtidig kapacitet i Landsbyordning ved Løkkemarkskolen

603.

 Politik - Sundhedspolitik for 2012 - 2015

604.

 Forslag til kommissorium for Kunstudvalget

605.

 Høringssvar til Regional udviklingsplan 2012-15

606.

 Orienteringssager

Lukket punkt

607.

 Orientering fra udvalgene

Lukket punkt

608.

 Salg af ejendom - Søndersø

Lukket punkt

609.

 Bogense Børnehave


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top