Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

462.

 Familieudvalgets drøftelse af mulige budgettemaer og analyseområder til brug for det videre arbejde med budget 2014

463.

 Opfølgning på evaluering af skolekørsel som følge af ny skolestruktur

464.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

465.

 Ressourcetildelingsmodel for skolerne

466.

 Strategi for pædagogisk It for skolerne, 2013-2016

467.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal

468.

 Orientering

469.

 Egely Objektiv finansering

470.

 Forskningsprojekt - Konflikter med, om og mellem børn

471.

 Analyse af udgifter til specialundervisningen 2010/11 og 2011/12

Lukket punkt

472.

 Ansøgning fra Sletten Skole om midlertidig oprettelse af inkluderende tiltag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top