Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

473.

 Kommunalvalg 2013 - Fremme af valgdeltagelsen

474.

 Samarbejde med Produktionsskolerne omkring unge og misbrug

475.

 Evaluering af udskolingsprojket "SIKKER START"

476.

 Evaluering af indsastsen på tosprogsområdet 2013

477.

 Drøftelse af fase 2 på Solgården

478.

 Uddybning af skolekørslen

479.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal 2013

480.

 Indskrivning til skoleåret 2013/14

481.

 Retningslinier for etablering af private dagtilbud

482.

 Strategi for pædagogisk It for skolerne, 2013-2016

483.

 Høringssvar til indstillingen om ændring af daginstitutionsstrukturen

484.

 Nybyggeri Langebyhus - status 2013

485.

 Evaluering af søskendekursus

486.

 Anbringelsesstatistik - anbringelser 2010-2012

487.

 Årsberetning og Regnskab 2012 - Familieudvalget

488.

 Orientering

Lukket punkt

489.

 Børn og Unge - Status enkeltmandsprojekt - 2013

Lukket punkt

490.

 Evaluering af udskolingsprojket "SIKKER START"

Lukket punkt

491.

 Skolebestyrelser - udtræden 2012/13


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top