Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

473.

 Kommunalvalg 2013 - Fremme af valgdeltagelsen

474.

 Samarbejde med Produktionsskolerne omkring unge og misbrug

475.

 Evaluering af udskolingsprojket "SIKKER START"

476.

 Evaluering af indsastsen på tosprogsområdet 2013

477.

 Drøftelse af fase 2 på Solgården

478.

 Uddybning af skolekørslen

479.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal 2013

480.

 Indskrivning til skoleåret 2013/14

481.

 Retningslinier for etablering af private dagtilbud

482.

 Strategi for pædagogisk It for skolerne, 2013-2016

483.

 Høringssvar til indstillingen om ændring af daginstitutionsstrukturen

484.

 Nybyggeri Langebyhus - status 2013

485.

 Evaluering af søskendekursus

486.

 Anbringelsesstatistik - anbringelser 2010-2012

487.

 Årsberetning og Regnskab 2012 - Familieudvalget

488.

 Orientering

Lukket punkt

489.

 Børn og Unge - Status enkeltmandsprojekt - 2013

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 61,7 KB)

Lukket punkt

490.

 Evaluering af udskolingsprojket "SIKKER START"

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 959,3 KB)

Lukket punkt

491.

 Skolebestyrelser - udtræden 2012/13

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 48,5 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 49,0 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 48,9 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 119,2 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 119,5 KB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top