Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

924.

 Ændring - Provision i forbindelse med kommunale garantier

925.

 Eventuel ansøgning om skatteforhøjelse/nedsættelse til Budget 2014

926.

 Revisionsberetning nr. 11 - beretning for regnskabsåret 2012

927.

 Afsluttede anlægsregnskaber 2012

928.

 Ejendomme - til og ombygning - Horsebækvej 101 døginstitution

929.

 Fastsættelse af grundpris og godkendelse af udbudsmateriale for opførelse af tæt-lav bebyggelse i Stenløkkkeparken

930.

 Tilpasning af principperne for budgetlægning på havneområdet

931.

 Kommuneplan - Vindmølleplanlægning

932.

 Tillæg til vandforsyningsplan - Farstrup - VCS

933.

 MOTAS - vedtægtsændringer og udtrædelsesaftale for Odense Kommune

934.

 Udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner

935.

 Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg - Fælles ungeindsats i Nordfyns Kommune

936.

 Analyse af specialundervisningsområdet

937.

 Skole- og Dagtilbud - Inklusionspolitik - 2013

938.

 Musikskolen - ressourcemodel

939.

 Flytning af Aktivitetshus i Veflinge

940.

 Rammeaftale 2014, Styringsaftale på det specialiserede socialområde

941.

 Udvidelse af servicearealer ved botilbuddet "Vestervænget"(hus 5)

942.

 Forslag til masterplaner for Søndersø og Otterup

943.

 Orientering 2013 - Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg

Lukket punkt

944.

 Orientering fra udvalgene

Lukket punkt

945.

 Køb - Eventuelt køb af areal i Søndersø

Lukket punkt

946.

 Salg - eventuelt salg eller overtagelse af ejendom - Otterup


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top