Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

968.

 Mødeplan 2014

969.

 Skolernes vinterferie

970.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

971.

 Masterplan renovering af overbygningsskoler

972.

 Regnskab 2012 - Årsrapport 2012 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

973.

 Ansøgning fra BSB Nordfyn om fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab

974.

 Forslag til Kommuneplan 2013

975.

 Affald - farligt affald - Takster 2014

976.

 Varmeforsyning - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Søndersø

977.

 Ligestillingsredegørelse 2013

978.

 Høringssvar fra Fyn til forslag til Landsplanredegørelse 2013

979.

 Orientering 2013 - Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg

Lukket punkt

980.

 Salg - henvendelse om køb af bygning og areal i Hemmerslev, Søndersø

Lukket punkt

981.

 Orientering fra udvalgene


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top