Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Familieudvalget 2010-2013)

Mødeoversigt: Familieudvalget 2010-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

608.

 Budgetudmøntningsplan 2014 - Familieudvalget

609.

 Godkendelse af retningslinjer, kriterier og planlægning for den koordinerede pasning i daginstitutioner

610.

 Godkendelse af Budget 2014 for Bogense Heldagsskole

611.

 Henvendelse om muligheden for en sammenlægning af Klubben og Søndersøskolen

612.

 Godkendelse af kommisorium for udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

613.

 Kvalitetsrapport 2012/13 Nordfyns Kommunes skolevæsen

614.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal 2013

615.

 Børne-topmøde 2014

616.

 Tilsynsrapport Langebyhus 2013

617.

 Orientering om klageafgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

618.

 Orientering om implementeringen af Folkeskolereformen

619.

 Orientering - Familieudvalget 2. halvår 2013

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

599.

 Undervisning - specialundervisningsstrategi - 2013

600.

 Kvalitetsrapport 2012/13 for Nordfyns Kommunes skolevæsen

601.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Familieudvalget

602.

 Prioritering af anlægsopgaver på skolerne 2014-17

603.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal 2013

604.

 Orientering om implementering af Folkeskolereformen

605.

 Orientering - Familieudvalget 2. halvår 2013

Lukket punkt

606.

 Inklusion af døv/CI-opereret elev på Søndersøskolen

Lukket punkt

607.

 Prioritering af anlægsopgaver på skolerne 2014-17

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

588.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2013-2016 - Familieudvalget

589.

 Dialogmøder med bestyrelserne i skoler og dagtilbud

590.

 Ansøgning om ændring af Den integrerede daginstitutions Mælkevejens navn

591.

 Undervisning - musikskolen - afvikling af underskud

592.

 Skolernes vinterferie

593.

 Masterplan for renovering af Søndersøskolen

594.

 Masterplan renovering af overbygningsskoler

595.

 Skole- og Dagtilbud - børnetal 2013

596.

 Orientering om status for implementering af folkeskolereformen

597.

 Orientering - Familieudvalget den 8. oktober 2013

Lukket punkt

598.

 Orientering - Familieudvalget den 8. oktober 2013

    Til top