Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget 2010-2013)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget 2010-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

819.

 Budgetudmøntningsplan 2014 - Teknik- og Miljøudvalget

820.

 Havn - Arealer og anlæg

821.

 Forslag til Lokalplan 2013-5 Område til boligformål på Ullerupvænget i Søndersø

822.

 Projektforslag efter varmeforsyningsloven - Etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg

823.

 Anvendelse og prioritering af puljemidler for Landsbyfornyelse 2014

824.

 Vand- og naturplaner - Ny offentlig høring af Vandplaner

825.

 Orientering om Vejdirektoratets afslag på nedlæggelse sti på Ny Bamsestræde

826.

 Statsforvaltningen stadfæster kommunens afgørelse vedr. ejendommen beliggende Vibevænget 8, 5450 Otterup

827.

 Natur- og Miljøklagenævnet afslår genoptagelse af påbudssag

828.

 Orientering om dom afsagt i sag vedr. fjernelse af tankanlæg på Bogense Havn og Marina

829.

 Referat fra møde i Det Grønne Råd

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

810.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Teknik- og Miljøudvalget

811.

 Deltagelse i fælles regional ansøgning om støtte til investeringer i energieffektiviseringer fra den europæiske investeringsbank under ELENA-ordningen

812.

 Kvalitetsstyring - godkendelse af kvalitetshåndbog

813.

 Vedtagelse af endelig tillæg til vandforsyningsplan - Farstrup - VCS

814.

 Forslag til retningslinjer for tilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbane

815.

 Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2014

816.

 Vejnavn ved udstykningen i Veflinge (Frederiksberg)

817.

 Ændring af prioritering i investeringsplanen for Bogense Havn og Marina

818.

 Referat fra møde i Det Maritime Råd den 1. oktober 2013

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

798.

 Udmøntning af budgetaftalen for 2013-2016 - Teknik- og Miljøudvalget

799.

 Værdikortlægningsprincipper til den kommunale klimatilpasningsplan

800.

 Cykelsti fra Daugstrupkrydset til rundkørslen i Otterup

801.

 Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbane

802.

 Forslag til Kommuneplan 2013

803.

 Affald - farligt affald - Takster 2014

804.

 Varmeforsyning - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Søndersø

805.

 Natur- og Miljøklagenævnets NMK-33-01953 - AFGØRELSE i sag om Nordfyns Kommunes fortolkning af lokalplanbestemmelser om fælles friarealer inden for sommerhusområdet Tørresø ved Pilevej og Platanvej.

806.

 Oprettelse af supplerende regional uddannelsesrute 120S fra Bogense til Odense via Søndersø og Morud

807.

 Referat fra møde i Det Grønne Råd

Lukket punkt

808.

 Politianmeldelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

Lukket punkt

809.

 Politianmeldelse i henhold til Vandforsyningsloven

    Til top