Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

20/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Orientering fra formanden

181.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

182.

 Budgetopfølgning på eget budget

183.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

184.

 Høring af Budget 2021 - Seniorrådet

185.

 Husleje mv. i plejeboliger

186.

 Forholdene på plejecentrene

187.

 Tilsyn 2019 - Frit Valg

188.

 Tilsyn 2019 - Plejecentre

189.

 Årsrapport 2019 - Magtanvendelse jf. Lov om Social Service

190.

 Årsrapporter 2019 Sundhed og Rehabilitering

191.

 Beredskabsplan for håndtering af konkurser hos private leverandører

192.

 Høring - Det tværsektorielle udbud på stomiområdet

193.

 Eventuelt

    Til top