Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 14/12 25/10

  Sep - Aug - Jul

16/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 11/6 24/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

22/3 22/3 25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Godkendelse af dagsorden

83.

 Orientering fra formanden

84.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

85.

 Budgetopfølgning på eget budget

86.

 Valg af bestyrelsesmedlem til Danske Ældreråd

87.

 Avisen "Seniorliv"

88.

 Seniorrådets visioner om ophold på plejecenter

89.

 Mødeplan 2019

90.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

91.

 Flytning af træningscenteret i Otterup

92.

 Eventuelt

93.

 Sundhedsaftale 2019-2023

Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Sundhedsaftale 2019-2023

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Orientering fra formanden

72.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

73.

 Budgetopfølgning på eget budget

74.

 Tilsynsrapport 2018 - Træning Bogense

75.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

76.

 Avisen "Seniorliv"

77.

 Arrangementer

78.

 Persondataforordning

79.

 Kommunale træningstilbud

80.

 Pårørendepolitik

81.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Godkendelse af dagsorden

61.

 Orientering fra formanden

62.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

63.

 Budgetopfølgning på eget budget

64.

 Høring af Budget 2019

65.

 Høring af Masterplan/vision for voksenvelfærdsområdet

66.

 Nyt tilsyn skal hjælpe kommuner med at sikre værdighed i ældreplejen

67.

 Kommunale akutstuer

68.

 Kvalitetsrapporter fra plejecentrene

69.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Orientering fra formanden

56.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

57.

 Budgetopfølgning på eget budget

58.

 Høring af Teletaxikørsel

59.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Orientering fra formanden

56.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

57.

 Budgetopfølgning på eget budget

58.

 Høring af Teletaxikørsel

59.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Orientering fra formanden

46.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

47.

 Budgetopfølgning på eget budget

48.

 Orientering om status på arbejdet med budget 2019

49.

 Høring af Trafikplan 2018 - 2021

50.

 Pjece om Seniorrådet

51.

 Hjemmeside om Seniorrådet

52.

 Seniorrådets arbejde

53.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Orientering fra formanden

39.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

40.

 Budgetopfølgning på eget budget

41.

 Procedure høringssvar

42.

 Værdighedspolitik 2018

43.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Orientering fra formanden

21.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

22.

 Budgetopfølgning på eget budget

23.

 Vision

24.

 Temadrøftelse: "Det gode ældreliv trods sygdom"

25.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

26.

 Avisen "Seniorliv"

27.

 Introduktion af Aktiv pleje og omsorg

28.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

29.

 Værdighedspolitik 2018

30.

 Årsrapporter 2017 - Sundhed og Rehabilitering

31.

 Årsrapport 2017 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

32.

 Aflastning af pårørende til demente i egen bolig

33.

 Straksservice på hjælpemiddeldepotet

34.

 Aftale om Finansloven 2018

35.

 Eventuelt

36.

 Høring - Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Høring - Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

7.

 Godkendelse af dagsorden

8.

 Orientering fra formanden

9.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

10.

 Budgetopfølgning på eget budget

11.

 Introduktion for nyt Seniorråd 2018-2021

12.

 Nedsatte udvalg i Seniorrådet

13.

 Vision

14.

 Temadrøftelse "Det gode ældreliv trods sygdom"

15.

 Tilsyn 2017 - Plejecentre

16.

 Tilsyn 2017 - Frit Valg

17.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2018

18.

 Eventuelt

    Til top