Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

22/3 22/3

  Januar

25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Orientering fra formanden

21.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

22.

 Budgetopfølgning på eget budget

23.

 Vision

24.

 Temadrøftelse: "Det gode ældreliv trods sygdom"

25.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

26.

 Avisen "Seniorliv"

27.

 Introduktion af Aktiv pleje og omsorg

28.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

29.

 Værdighedspolitik 2018

30.

 Årsrapporter 2017 - Sundhed og Rehabilitering

31.

 Årsrapport 2017 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

32.

 Aflastning af pårørende til demente i egen bolig

33.

 Straksservice på hjælpemiddeldepotet

34.

 Aftale om Finansloven 2018

35.

 Eventuelt

36.

 Høring - Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Høring - Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

7.

 Godkendelse af dagsorden

8.

 Orientering fra formanden

9.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

10.

 Budgetopfølgning på eget budget

11.

 Introduktion for nyt Seniorråd 2018-2021

12.

 Nedsatte udvalg i Seniorrådet

13.

 Vision

14.

 Temadrøftelse "Det gode ældreliv trods sygdom"

15.

 Tilsyn 2017 - Plejecentre

16.

 Tilsyn 2017 - Frit Valg

17.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2018

18.

 Eventuelt

    Til top