Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

12/12 31/10

  Sep - Aug - Jul

13/9

  Jun - Maj - Apr

23/5

  Mar - Feb - Jan

21/3 24/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Orientering fra formanden

155.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

156.

 Budgetopfølgning på eget budget

157.

 Mødeplan 2020

158.

 Genoptræning efter hofteoperationer

159.

 Orientering om Budgetaftale 2020

160.

 Fremtidens behov for boliger til ældre

161.

 Husleje mv. i plejeboliger

162.

 GDPR i forhold til Seniorrådet

163.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Vesterbo

164.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Orientering fra formanden

144.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

145.

 Budgetopfølgning på eget budget

146.

 Rettelse til mødereferat 13.09.2019

147.

 Drøftelse om indkaldelse af stedfortræder til Seniorrådet

148.

 Avisen "Seniorliv"

149.

 Rekrutteringsprojekt "Spirejob"

150.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Møllehaven

151.

 Revideret kvalitetsstandard 2019 - Forebyggende hjemmebesøg

152.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Orientering fra formanden

136.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

137.

 Budgetopfølgning på eget budget

138.

 Høring af budget 2020

139.

 Kvalitetsstandard 2019 - Kørselsordninger

140.

 Tillæg til kvalitetsstandard - Kørselsordning for borgere med demens

141.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Orientering fra formanden

120.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

121.

 Budgetopfølgning på eget budget

122.

 Orientering om akutsygeplejen

123.

 Høring af Værdighedspolitik

Lukket punkt

124.

 Høring af Udbud af Genbrugshjælpemidler

125.

 Ophør med egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser

126.

 Orientering om status på arbejdet med budget 2020

127.

 Status på Masterplan

128.

 Årsrapport 2018 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

129.

 Årsrapporter 2018 - Sundhed og Rehabilitering

130.

 Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

131.

 Vedtægter - Plejecentrenes bruger-pårørenderåd

132.

 Partnerskabsaftale med Alzheimerforeningen lokalafdeling Fyn og Nordfyns Kommune

133.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Orientering fra formanden

109.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

110.

 Budgetopfølgning på eget budget

111.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

112.

 Kommunale akutpladser

113.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

114.

 Tilsynsrapport 2018 - Plejecenter Søbo

115.

 Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

116.

 Rapport fra Alzheimer foreningen om borgere med frontotemporal demens

117.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

94.

 Valg af formand og næstformand

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Orientering fra formanden

97.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

98.

 Budgetopfølgning på eget budget

99.

 Budgetoplæg Seniorrådet

100.

 Avisen "Seniorliv"

101.

 Høring af Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

102.

 Tilsynsrapport 2018 - Sygeplejen

103.

 Tilsyn 2018 - Plejecentre

104.

 Tilsyn 2018 - Frit Valg

105.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2019

106.

 Eventuelt

    Til top