Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

23/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Orientering fra formanden

120.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

121.

 Budgetopfølgning på eget budget

122.

 Orientering om akutsygeplejen

123.

 Høring af Værdighedspolitik

Lukket punkt

124.

 Høring af Udbud af Genbrugshjælpemidler

125.

 Ophør med egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser

126.

 Orientering om status på arbejdet med budget 2020

127.

 Status på Masterplan

128.

 Årsrapport 2018 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

129.

 Årsrapporter 2018 - Sundhed og Rehabilitering

130.

 Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

131.

 Vedtægter - Plejecentrenes bruger-pårørenderåd

132.

 Partnerskabsaftale med Alzheimerforeningen lokalafdeling Fyn og Nordfyns Kommune

133.

 Eventuelt

    Til top