Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

12/12

  Oktober

31/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Orientering fra formanden

155.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

156.

 Budgetopfølgning på eget budget

157.

 Mødeplan 2020

158.

 Genoptræning efter hofteoperationer

159.

 Orientering om Budgetaftale 2020

160.

 Fremtidens behov for boliger til ældre

161.

 Husleje mv. i plejeboliger

162.

 GDPR i forhold til Seniorrådet

163.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Vesterbo

164.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Orientering fra formanden

144.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

145.

 Budgetopfølgning på eget budget

146.

 Rettelse til mødereferat 13.09.2019

147.

 Drøftelse om indkaldelse af stedfortræder til Seniorrådet

148.

 Avisen "Seniorliv"

149.

 Rekrutteringsprojekt "Spirejob"

150.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Møllehaven

151.

 Revideret kvalitetsstandard 2019 - Forebyggende hjemmebesøg

152.

 Eventuelt

    Til top