Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Sep - Aug - Jul

20/8

  Mar - Feb - Jan

6/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Orientering fra formanden

181.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

182.

 Budgetopfølgning på eget budget

183.

 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

184.

 Høring af Budget 2021 - Seniorrådet

185.

 Husleje mv. i plejeboliger

186.

 Forholdene på plejecentrene

187.

 Tilsyn 2019 - Frit Valg

188.

 Tilsyn 2019 - Plejecentre

189.

 Årsrapport 2019 - Magtanvendelse jf. Lov om Social Service

190.

 Årsrapporter 2019 Sundhed og Rehabilitering

191.

 Beredskabsplan for håndtering af konkurser hos private leverandører

192.

 Høring - Det tværsektorielle udbud på stomiområdet

193.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Valg af formand og næstformand

166.

 Godkendelse af dagsorden

167.

 Orientering fra formanden

168.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

169.

 Budgetopfølgning på eget budget

170.

 GDPR i forhold til Seniorrådet

171.

 Status på Masterplan

172.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

173.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2020

174.

 Analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

175.

 Økonomi- og indenrigsministeriets analyser af SEL §83a

176.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

177.

 Husleje mv. i plejeboliger

178.

 Eventuelt

    Til top